3 września 2018

POLITYKA RODO.

Szanowni Państwo !

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Pływania Kasi Rucin „PLUSK” nip 5841895357, regon 220467868 z siedzibą w Gdańsku 80-283 przy ul. Królewskie Wzgórze 33. Reprezentowaną przez właściciela Katarzynę Rucin.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  Katarzyna Rucin
  3.  Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania edukacji pływackiej.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
  5. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych przez Was danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa  zgody przed jej cofnięciem.
  7.  Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.


<< POWRÓT DO AKTUALNOŚCI